Voortgang project Smart Tooling

Voortgang project Smart Tooling

14 oktober 2019

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. In het Smart Tooling-project worden, met de steun vanInterreg V Vlaanderen-Nederland, KMO/MKB bedrijven en service providers uit het grensgebied België-Nederland als partners samengebracht om robottechnologie te ontwikkelen. Zo wil men door kostenefficiënter en veiliger te werken de procesindustrie versterken. 

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KicMPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: BASF, Dow Benelux, Impuls Zeeland, REWIN, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente en Avans Hogeschool.

Op dit moment nemen er 19 Project Partners Light actief deel in dit project in de vorm van clusters, namelijk het cluster inspectie, werkplaats, UAS en cleaning. 
Het project loopt ondertussen bijna drie jaar. Een stand van zaken. 

Verlenging projectduur:

Het project Smart Tooling is gestart op 1 september 2016. De oorspronkelijke einddatum zou zijn 31 augustus 2019. Op 10 juli 2019 hebben wij goedkeuring ontvangen om de projectduur te verlengen tot en met 31 mei 2020.
Een aantal deelprojecten vergen voor het realiseren van de testplannen een langere looptijd dan de actuele projectduur. De verschillende deelprojecten kunnen door de verlengde projectduur met een kwalitatief resultaat afgerond worden.

Het cluster inspectie focust zich op de sub thema’s ‘inspecties in vaten’ en ‘inspectie in leidingen’. 

Inspecties in vaten:
Dit project heeft als doel het uitvoeren van volautomatische inspecties in drukvaten op wanddikte en corrosie vorming.

Projectpartners:           ID-Tec, VTEC Lasers & Sensors, P. de Boevere B.V.,
                                                Nobleo Technology, Universiteit Gent, BASF, Dow Benelux,
                                                Impuls Zeeland


ID-Tec heeft, met de inbreng van de verschillende project partners, de I-ball inspectie robot ontwikkeld. Deze balvormige robot kan inspectie uitvoeren in drukvaten welke gevuld zijn met vloeistof. Inspectie data kan worden verzameld en gecommuniceerd. Voor het realiseren van de inspecties is de ontwikkeling van een ‘Eddy Current wanddikte sensor’ noodzakelijk.

De volgende vervolgstappen dienen nog te worden uitgevoerd:
-           Sonar plaatsbepaling in (andere) vloeistoffen. LIDAR plaatsbepaling in
            (schone) vloeistoffen heeft reeds plaatsgevonden.
-           Sonar communicatie in vloeistoffen.

De demoversie zal dit najaar gereed zijn. Nobleo Technology komt na oplevering en testen van de I-Ball in beeld voor het autonoom maken van de besturing. 

i-ball

Inspectie in leidingen:

Dit project heeft als doel het uitvoeren van volautomatische inspecties in leidingen op wanddikte en corrosie vorming.

Projectpartners:           Universiteit Twente, Dow Benelux, ExRobotics B.V., BASF,
                                                 Impuls Zeeland

ExRobotics B.V. heeft een prototype ontworpen en gebouwd op basis van het basisontwerp van de Snake robot van de Universiteit Twente. Dit prototype is voorzien van besturingssoftware door de Universiteit Twente.
Deze Snake robot, die zij samen ontwikkeld hebben, kan autonoom de wanddikte van verticale en horizontale leidingen inspecteren. Dit is met name interessant bij een veelvoorkomend probleem in de leidingen van petrochemische bedrijven namelijk ‘corrosie onder isolatie’. De testen zijn uitgevoerd en de robot is opnieuw ontworpen. Men is nu gereed voor conversie naar een industriële versie. Speciaal is dat Robot op 2 manieren kan buigen. 

ExRobotics gaat het industriële prototype bouwen. De volgende stappen worden nog uitgevoerd en getest:
-           Navigatie in eenvoudige netwerken met behulp van LiDAR;
-           Integratie met sensoren voor het meten van wanddikte.

 

< Terug naar nieuwsarchief