Software voor de rioolreiniger
Voorbeeld Tekst

Software voor de rioolreiniger

9 november 2015

De tekening van het stelsel niet meer op papier, maar op een tablet of pc waarbij extra gegevens handig kunnen zijn voor de reiniger. Deze gegevens kunnen eenvoudig worden uitgewisseld met het RIBX data bestand. De GPS geeft aan waar het reinigings-voertuig zich bevindt en met een simpele selectie op de touchscreen kan worden aangegeven welke streng er gereinigd is. Overige informatie kan met sneltoetsen worden ingevoerd en tijden kunnen worden vastgelegd met een draadloze afstandbediening buiten bij de machinist. Alles is zo eenvoudig mogelijk aan te geven waardoor de reinigingskwantiteit niet negatief beïnvloed wordt.

Uiteindelijk worden alle strengen grafisch met een kleur weergegeven. De kleuren geven de status van de streng aan, zoals wel of niet gereinigd of gereinigd en gefilmd met de camera spuitkop. Waterstanden en vervuilingpercentages kunnen ook in kleur worden weergegeven. Hierdoor kan achteraf overzichtelijk de vervuiling of waterstand worden afgelezen.

< Terug naar nieuwsarchief